Spilleregler.

Dansk Fodboldgolf Forenings spilleregler:

1. Spillet består i at sparke en fodbold str. 5, fra tee stedet. Når bolden derpå kommer til hvile, sparkes der på ny indtil bolden er i hul. De enkelte hullers sær regler følges. 


2. I hvert flight skal der medbringes én telefon og 2 scorekort - flight captain er ansvarlig for at der er en telefon med app'en Golf Gamebook

3. Den spiller der har vundet hullet forinden starter næste hul. Ved andet spark og fremefter sparker den spiller som ligger fjernest fra hullet.

4. Man starter først, når de foran gående spillere har færdigspillet det pågældende hul. Vis hensyn, det er jo en gentleman-sport :-)

5. Det er ikke tilladt, at udføre træningsspark under afvikling af et hul.

6. Bolden SKAL sparkes med foden. Man bestemmer selv hvilken fod der sparkes med.

7. Hvis man sparker til den forkerte (modstanderens) bold, modtager man en straf på 2 spark.

8. Bolden må ikke føres. Hvis bolden rulles, må foden ikke hvile på bolden og den må kun røres én gang.

9. En spiller må ikke fjerne græs, grene eller lignende for at forbedre boldens position. Græs må ikke trædes ned foran eller bagved bolden. Det er tilladt at føre foden ned bag bolden uden at røre bolden for at ”chippe” den væk. Røres bolden tæller det som et spark.

10. Bolden skal genplaceres hvis den bliver ramt af en modstanders bold. Modstanderens bold skal dog blive liggende hvor den lander. Når bolden er sat i spil er det ikke tilladt for modstanderen at løfte sin bold.

11. Hvis en modstander ønsker din bold markeret, SKAL du gøre det. Hvis du selv ønsker at markere din egen bold, giver du besked til modspiller inden denne sparker. Korrekt markering sker ved at placere markør lige ned bag bolden i spilretning. Bolden placeres dermed foran markør brikken når du igen placerer.

12. Man må IKKE genplacere sin bold, hvis den er spilbar.

13. Hvis man mener bolden er u-spilbar under spillet, skal et medlem fra turneringsudvalget kaldes til for endelig afgørelse.

14. Hvis en bold har ligget stille i 3 sekunder og derefter flytter sig, skal den genplaceres.

15. Hvis man rammer en anden spiller eller unaturlig genstand (som ikke er en del af banens forhindringer) genplaceres bolden uden straf. Rammes en modstander (i samme flight) får vedkommende en straf på 2 spark.

16. Ved Out-Of-Bounce eller Water-Hazard skal bolden genplaceres med et straf-spark til følge. Der er tale om Water-Hazard når bolden rører vandet.

17. Alle forhindringer skal passeres forfra med mindre andet er nævnt på den respektive bane. Hvis man skyder udenom en åben forhindring skal bolden sparkes samme vej tilbage igen. Hvis man derimod skyder forbi en lukket forhindring skal bolden spilles udenom denne forhindring på vejen tilbage.

18. Der er som hovedregel Out-Of-Bounce på alle andre baner. Lige så snart bolden har sluppet tee stedet på den anden bane er den out. Den er også out i rough, som ikke tilhører egen bane.

19. Maximum spark på hullerne er sat til 3 x banens par + par. Eksempel - Et par 3 hul skal afvikles på max. 9 spark (3x3 = 9). Hvis ikke bolden er i hul på spark 9 tildeles spilleren 3 spark som straf og får dermed noteret 12 spark.

20. Omspil. Hvis 2 spillere opnår samme score efter endt turnering, kan deres placering afgøres ved et omspil. Omspillet foregår på 3 huller, som er udvalgt af baneejer og turneringsudvalg før turneringsstart.

Der spilles omspil når:

* Der er score lighed i top 3. (podie placeringer)

Der spilles ikke omspil når:

* De implicerede parter er uden for top 3 i en turnering, uden pengepræmier til sekundære placeringer. Eksempelvis 2 spillere der ender på en delt 4.plads, deler rangliste pointene for 4. og 5.pladsen ligeligt imellem dem. 10p + 12p /2 = 11p. til hver af spillerne.
* Er der pengepræmier til placeringer udenfor top 3, er der IKKE omspil, hvis den ene spiller har en bedre sidste runde end den anden. Er sidste runde ens tages næst sidste. Eller ALLE spillernes runder ens skal der spilles om placeringen.

Varde Fodboldgolf​

Armvangvej 14
6800 Varde

​Tlf.: 24 93 29 94

​Info@varde-fodboldgolf.dk

CVR: 15071877